THÔNG BÁO VỀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THÁNG 7.2020

BTC xin thông báo nội dung từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản:
1.Thí sinh thuộc đối tượng được chuyển hồ sơ sang kỳ thi sau
(1)Thí sinh thuộc đối tượng được chuyển:
  Là thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi JLPT lần 2 (12/2020) và không có thông tin nào trong hồ sơ cần sửa (gồm Trình độ dự thi, Tên, Giới tính, Ngày sinh)
(2)Công việc cần thực hiện của Cơ quan tổ chức kỳ thi
Cơ quan tổ chức kỳ thi không phải thực hiện bất kỳ thao tác nào.
Hồ sơ của thí sinh đã nộp sẽ được chuyển sang sử dụng cho kỳ thi JLPT lần 2 (12/2020).
Mã số dự thi sẽ được điều chỉnh ở 3 ký tự đầu. Việc thay đổi này sẽ do bên Nhật thao tác chuyển đổi.
Ví dụ: 20A2080102-30001 ⇒ 20B2080102-30001
2.Thí sinh KHÔNG thuộc đối tượng được chuyển hồ sơ (thực hiện hoàn trả Phí dự thi) (Xem thêm thông tin chi tiết tại đây: http://nangluctiengnhat.com/post/adds )
(1)Thí sinh không thuộc đối tượng được chuyển là:
  Thí sinh KHÔNG có nguyện vọng dự thi kỳ thi JLPT lần 2 (12/2020) HOẶC thí sinh có nguyện vọng dự thi nhưng cần phải sửa thông tin trong hồ sơ (gồm Trình độ dự thi, Tên, Giới tính, Ngày sinh).

LƯU Ý: Những thí sinh ĐÃ đăng ký chuyển cấp độ từ ngày 1/6/2020 – 24/6/2020 và nhận được xác nhận chuyển đổi thành công qua e-mail thì BTC sẽ tiến hành chuyển đổi cho thí sinh. Thí sinh không cần tới lấy lại lệ phí thi nữa. ( Tất cả những trường hợp đổi cấp độ BTC duyệt và gửi lại xác nhận qua email cho thí sinh, do vậy các bạn kiểm tra email, nếu thí sinh nào ĐÃ đăng ký chuyển cấp độ mà chưa nhận được mail xác nhận thì liên hệ lại với BTC để xác minh qua số điện thoại: 024 3754 9867 vào giờ hành chính )

(2)Thí sinh có nguyện vọng dự thi nhưng cần thay đổi các thông tin:
Đối với thí sinh có nguyện vọng dự thi nhưng cần thay đổi các thông tin cá nhân (gồm Trình độ dự thi, Tên, Giới tính, Ngày sinh) thì yêu cầu thí sinh thực hiện đăng ký mới cho kỳ thi JLPT lần 2 (12/2020). Thí sinh sẽ mua và nộp hồ sơ sau khi có Thông báo tiếp theo.
Ban tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật N3, N4, N5