DANH SÁCH THÍ SINH BẢO LƯU TỪ THÁNG 7.2021 SANG THÁNG 12.2021

Thông báo danh sách thí sinh thi  kỳ thi Năng lực tiếng nhật tháng 7/2021 chuyển sang kỳ thi tháng 12/2021

Ban tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội thông báo số báo danh của thí sinh bảo lưu từ kỳ thi tháng 7.2021 sang tháng 12.2021

N1:https://www.mediafire.com/file/1y2qfqj5hgffzky/N1.pdf/file
N2: https://www.mediafire.com/file/teg14ssf1g0gxcj/N2.pdf/file
N3: https://www.mediafire.com/file/u94v0i51je5k79r/N3.pdf/file
N4: https://www.mediafire.com/file/5jgtpjs874ibhh2/N4.pdf/file
N5: https://www.mediafire.com/file/rjh8i8azt5o8of3/N5.pdf/file

Đối với những thí sinh vừa nộp hồ sơ đợt tháng 9 để thi tháng 12/2021 BTC sẽ cập nhập SBD sau

Thông tin về địa điểm thi của kỳ thi tháng 12/2021 Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

Ban tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội.