THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỠ BỎ DANH SÁCH THÍ SINH THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

Về việc yêu cầu các trang mạng gỡ bỏ giúp Danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2023 cấp độ N3, N4, N5

Ban tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cấp độ N3, N4, N5 Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN (BTC) xin thông báo tới các trang mạng vẫn còn đăng tải Danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi tháng 7/2023 như sau:

Do quy định và yêu cầu của Cơ quan chủ quản của Kỳ thi - Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, BTC đề nghị các trang mạng hiện vẫn còn đăng tải Danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi tháng 7/2023 cấp độ N3, N4, N5 gỡ bỏ Danh sách trước ngày 15/7/2023.

Rất mong chủ sở hữu của các trang mạng hợp tác cùng BTC thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

Ban tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN