THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẮT ĐẦU THỜI GIAN HOÀN TRẢ LỆ PHÍ THI VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT ( CẬP NHẬT NGÀY 21/9/2021)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ LỆ PHÍ THI VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT ( CẬP NHẬT NGÀY 21/09/2021)

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn. Thành phố cũng không kiểm soát giấy đi đường, bỏ phân vùng. Do vậy văn phòng Tiếng Nhật bắt đầu mở cửa trở lại

Thí sinh cập nhập thông tin:

Bảo lưu, hoàn tiền N1, N2: http://nangluctiengnhat.com/.../httpnangluctiengnhatcomad...

Bảo lưu, hoàn tiền N3: N4, N5: http://nangluctiengnhat.com/.../httpnangluctiengnhatcomad...

V/v đăng ký mới tháng 12: http://nangluctiengnhat.com/.../httpnangluctiengnhatcomad...

Liên hệ: 024 3754 9867