THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT KỲ THÁNG 7/2023

BTC Kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật xin thông báo link tra kết quả thi của kỳ thi NLTN ngày 02/07/2023

LINK TRA KQ: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

Để tra được kết quả ol thí sinh cần có ID và PASS

ID chính là số báo danh của thí sinh

PASS: là mục số chính là mục số 6 ở hồ sơ, gồm 1 dãy 8 chữ số do thí sinh tự đặt ( là 1 dãy 8 chữ số )

Đầu số cố định của dãy số báo danh cho kỳ thi tháng 7.2023: 23A2080102

Kết quả bản cứng của thí sinh dự kiến khoảng 15/9/2023 thì có.

BTC Kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật