KẾT QUẢ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT T12.2023

LINK TRA KQ: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

Để tra được kết quả ol thí sinh cần có ID và PASS.

ID: là số báo danh của thí sinh

PASS: là mục số 6 ở hồ sơ, gồm 1 dãy 8 số do thí sinh tự đặt và ghi nhớ

Đầu số cố định của SBD tại điểm thi Hà Nội

N3, N4, N5: 23B2080102-xxxxx