HƯỚNG DẪN TRA KẾT QUẢ THI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THÁNG 12.2022

LINK TRA KQ: https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

Để tra được kết quả ol các bạn cần có ID và PASS.

ID chính là số báo danh của thí sinh

PASS: là mục số chính là mục số 6 ở hồ sơ, gồm 1 dãy 8 chữ số do thí sinh tự đặt