QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

1. Mua hồ sơ

Thí sinh dùng tiền mặt để mua hồ sơ

2. Nộp lệ phí thi

Thí sinh có thể dùng 2 hình thức là Tiền mặt / chuyển khoản

- Đối với những thí sinh dùng hình thức chuyển khoản

+Thí sinh chỉ chuyển khoản khi đã được cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ xong và báo chuyển khoản

+Thí sinh tuyệt đối không chuyển khoản trước khi chưa nộp hồ sơ, chưa được cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo chuyển khoản.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ giải quyết các thắc mắc liên quan tới việc chuyển khoản tại đúng thời điểm thí sinh chuyển khoản

Trân trọng