NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT T12.2023

 

  1. TS quên giấy tờ tùy thân không được phép dự thi. (GTTT gồm: Bản gốc CMT/CCCD/hộ chiếu; Đối với TS chưa đến tuổi làm CCCD: Bản gốc Thẻ học sinh/bản sao công chứng/trích lục Giấy khai sinh)

  2. Trong suốt quá trình thi, và giờ giải lao: TS không ra khỏi phòng thi; không được sử dụng các phương tiện thu phát truyền tin (Điện thoại, đồng hồ thông minh, chuông báo thức,…)

  3. Ngồi đúng số báo danh theo quy định.

  4. Chỉ được để trên mặt bàn các vật dụng: thẻ dự thi, CMT/CCCD hoặc hộ chiếu, thẻ học sinh, bút chì, tẩy, gọt bút chì.

  5. Chỉ được sử dụng bút chì để làm bài thi và ghi các thông tin cá nhân trên PTL.

  6. TS phạm quy sẽ bị hủy bài thi, và không được dự thi các môn tiếp theo. Các hành vi phạm quy: Sử dụng điện thoại, thiết bị thu phát truyền thông, bật chuông báo thức, mang đề và phiếu trả lời ra khỏi phòng thi, trao đổi bài, quay cóp, nói chuyện riêng,... làm ảnh hưởng thí sinh khác, không làm theo hướng dẫn của CBCT, sao chép, phát tán đáp án, đề thi dưới mọi hình thức, phương tiện.

  7. TS không thi đủ 3 môn sẽ bị tính là không đạt và không có kết quả thi.

  8. TS bóc nhãn chai nước và đặt dưới chân bàn (nếu có).

  9. TS tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân. 

                                BAN TỔ CHỨC KỲ THI NLTN