LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ VIỆC MANG ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN KHI THAM DỰ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT

Thí sinh tuyệt đối không mang vào khu vực thi các thiết bị như là: điện thoại, đồng hồ thông minh, các thiết bị ghi âm và ghi hình hay bất cứ thiết bị truyền hoặc nhận tín hiệu âm thanh, hình ảnh. BTC thì sẽ không nhận trông giữ hộ thí sinh các thiết bị nói trên. Thí sinh có trách nhiệm tự bảo quản đồ đạc cá nhân, nếu xảy ra mất mát thí sinh hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

BTC Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật