THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN, PHƯƠNG ÁN BẢO LƯU HỒ SƠ N1, N2

BAN TỔ CHỨC KỲ THI NLTN (JLPT) 2022
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
           ********
THÔNG BÁO BỔ SUNG
v/v điều chỉnh cho Đối tượng 3 (Chuyển hồ sơ không thay đổi cấp độ) và thời gian tiến hành các thủ tục
Do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng tại Hà Nội và tại các tỉnh thành của Việt Nam, Ban tổ chức Kỳ thi NLTN cấp độ N1-N2 tại trường Đại học Hà Nội thông báo điều chỉnh như sau:
I. Đối với đối tượng 3 (Chuyển hồ sơ không thay đổi cấp độ): Hồ sơ thi của Thí sinh dự thi cấp độ N1, N2 của Kỳ thi tháng 7/2021 và tháng 12/2021 sẽ được tự động chuyển sang Kỳ thi tháng 7/2022. Thí sinh KHÔNG phải làm thủ tục, và KHÔNG cần gửi mail xác nhận.
II.  Thời gian tiến hành các thủ tục: 
(Các thông tin khác đề nghị đọc lại thông báo số 01 đã được gửi.)
1. Đối tượng 1: Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 08/4/2022
2. Đối tượng 2: Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 23/3/2022 
3. Đối tượng 4: Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 23/3/2022 (Lưu ý: do thủ tục bên phía Hải quan, nên hồ sơ mới sẽ được bán từ ngày 14/3/2022.)

Nguồn ĐHHN