THÔNG BÁO

Ban tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật N1-N2 tại Hà Nội xin thông báo như sau:

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Đơn vị tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếp Nhật JLPT đã có quyết định HUỶ kỳ thi ngày 04/7/2021 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng trên toàn thế giới và tại Việt Nam.

 

Ban tổ chức sẽ thông báo phương thức chuyển toàn bộ hồ sơ thi của thí sinh sang kỳ thi tháng 12/2021, hoặc trả lại tiền cho thí sinh (nếu thí sinh có nguyện vọng) vào thời gian sớm nhất.

 

Xin chân thành xin lỗi và mong thí sinh thông cảm!

 

Ban tổ chức kỳ thi Năng lực tiếng Nhật N1-N2 tại trường Đại học Hà Nội