Về việc đăng ký thi NLTN tháng 7/2020 (N3, N4, N5 )

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi NLTN tháng 7/2020 (N3, N4, N5 )

 

Ban tổ chức cuộc thi JLPT N3, N4, N5 (Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHGQHN) xin thông báo về việc đăng ký thi NLTN như sau:

 

  1. Thời hạn:

Thời hạn đăng ký thi đến hết ngày 29/04/2020

  1. Hình thức:

         Thu trực tiếp tại VP

 

            Văn phòng tiếp nhận hồ sơ thi NLTN

       Tầng 1, Nhà B2, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

       Điện thoại: 024 3754 9867

       Email: nangluctiengnhat@gmail.com

 

Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhập thông tin về Kì thi trên các kênh thông tin của Ban tổ chức.

Xin chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.

 

Ban tổ chức Kì thi NLTN